Turistika

Zpráva o činnosti oddílu turistiky v roce 2017

 

Oddíl prezentuje svoji činnost na internetových stránkách oddíl www.volny.cz/svetlusky.

Oddíl Světlušek vede Dominika Zábranská. V roce 2011 měl oddíl 29       členů (5 vedoucích, 2 instruktory a 22 dětí).

Činnost oddílu zůstala ve stejném rozsahu, jako v minulých letech. Věnovaly se pravidelně středečním schůzkám, jednodenním výpravám i trojdenním akcím. Uskutečnily 39 schůzek a 14 jednodenních výprav do okolí Prahy.

Rok 2011 byl pro oddíl ve znamení divadla – nacvičoval DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „JAK SE LEOPADR NAŽRAL“. S nácvikem velmi pomáhala bývalá hlavní vedoucí oddílu Světlušek Sýkorka. Nácvik divadelního představení zabral oddílu jednu výpravu a dvě schůzky. Dřina se oddílu vyplatila, jelikož na celostátní soutěži „Cimrman by se divil“, která se konala v České Lípě, soutěž vyhrál!

Vyvrcholením celoroční činnosti Světlušek bylo již tradiční vzorné uspořádání třítýdenního letního tábora, který se již osmým rokem konal v Bácovicích u Pelhřimova, kterého se zúčastnilo 19 dětí, 7 vedoucích.

Tématem celotáborové hry byla záchrana posvátných bílých slonů v Thajském království.

Zpráva o činnosti oddílu v roce 2016

Zpráva o činnosti oddílu v roce 2015

 

Oddíl prezentuje svoji činnost na internetových stránkách oddíl www.volny.cz/svetlusky.